Vision

Vestjysk Bank skal være en økonomisk partner, der rådgiver privat- og erhvervskunder lokalt og regionalt.
 

  • check Vestjysk Bank skal være et anerkendt lokalt og regionalt pengeinstitut, der via et kundetilpasset koncept skaber værdier for kunder og aktionærer.
  • check Vestjysk Bank vil realisere en god basisindtjening gennem kontinuerlige effektiviseringer.
  • check Vestjysk Bank vil gennem kontinuerlig fokus på kreditstyringen sikre kvaliteten i udlånsporteføljen målt på såvel bonitet som lønsomhed.
  • check Vestjysk Bank vil arbejde aktivt med såvel størrelse som sammensætning af bankens balance gennem en kontrolleret udvikling af udlånet og tilsvarende udvikling i indlånet for derved at fastholde en robust likviditet.
  • check Vestjysk Bank vil arbejde for at tilgodese boniteten i udlånsporteføljen, og derved opnå en nedskrivningsprocent, der er i niveau med gennemsnittet for Gruppe 2 pengeinstitutter.

Mission

Vestjysk Bank ønsker fortsat at være et pengeinstitut, der, med kunden i centrum, rådgiver privat- og erhvervskunder lokalt og regionalt via velfungerende afdelinger i udvalgte destinationer i Jylland.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i Vestjysk Banks værdier – Nærvær, Enkelhed og Handling – ønsker banken at være en attraktiv samarbejdspartner i relation til både privat- og  erhvervskunder. Med stærke faglige og personlige kompetencer skal de indtægtsgivende kunders nuværende og potentielle behov afdækkes. Dette skal ske gennem kompetente og engagerede medarbejdere, hvor den personlige kontakt og service prioriteres højt. 

  • check Nærvær – Vi er venlige og svarer vores kunder med smil i stemmen. Vi lytter og er oprigtigt interesseret. Vi kender kunderne, og sammen finder vi den rigtige løsning.
  • check Enkelhed – Vi bruger et sprog, som kunderne forstår. Vi bruger nødigt fagudtryk. Vi giver få valgmuligheder, og anbefaler den bedste løsning.
  • check Handling – Vi henvender os uopfordret til kunden med relevante muligheder. Vi svarer altid samme dag og leverer til aftalt tid. Vi sikrer, at alle kunder bliver kontaktet minimum én gang årligt.

Overordnet kan Vestjysk Banks værdigrundlag sammenfattes i bankens kernefortælling:
”I Vestjysk Bank er der ingen dumme spørgsmål. Vi leverer banksnak, der er til at forstå, og tror på sund fornuft , nærvær og langvarige relationer. Med afsæt i vores stærke (vest)jyske rødder kombinerer vi klassiske dyder som venlighed, ordentlighed og tilgængelighed med moderne, digitale løsninger. Vestjysk Bank er en økonomisk partner, der via engagerede og handlekraftige medarbejdere sætter kundernes behov i centrum. Vi gør det ikke sværere, end det er.”

Bankens pay-off er:
”Banksnak der er til at forstå”

keyboard_arrow_up