Vision

Vestjysk Bank skal være en økonomisk partner, der rådgiver privat- og erhvervskunder lokalt og regionalt.
 

  • check Vestjysk Bank skal være et anerkendt lokalt og regionalt pengeinstitut, der via et kundetilpasset koncept skaber værdier for kunder og aktionærer.
  • check Vestjysk Bank vil realisere en god basisindtjening gennem kontinuerlige effektiviseringer.
  • check Vestjysk Bank vil gennem kontinuerlig fokus på kreditstyringen sikre kvaliteten i udlånsporteføljen målt på såvel bonitet som lønsomhed.
  • check Vestjysk Bank vil arbejde aktivt med såvel størrelse som sammensætning af bankens balance gennem en kontrolleret udvikling af udlånet og tilsvarende udvikling i indlånet for derved at fastholde en robust likviditet.
  • check Vestjysk Bank vil arbejde for at tilgodese boniteten i udlånsporteføljen, og derved fastholde en nedskrivningsprocent, der er i niveau med gennemsnittet for bankens Peer-group, som består af følgende pengeinstitutter: Den Jyske Sparekasse, Danske Andelskassers bank, Jutlander Bank, Sparekassen Kronjylland, Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Thy.

     

Mission

Vestjysk Bank ønsker fortsat at være et pengeinstitut, der, med kunden i centrum, rådgiver privat- og erhvervskunder lokalt og regionalt via velfungerende afdelinger i udvalgte destinationer i Jylland.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i Vestjysk Banks værdier – Nærvær, Enkelhed og Handling – ønsker banken at være en attraktiv samarbejdspartner i relation til både privat- og  erhvervskunder. Med stærke faglige og personlige kompetencer skal de indtægtsgivende kunders nuværende og potentielle behov afdækkes. Dette skal ske gennem motiverede og forandringsparate medarbejdere, hvor den personlige kontakt og service prioriteres højt. 

  • check Nærvær – Nærvær skaber relationer, tillid og loyalitet. For os betyder nærvær, at vi er mentalt til stede. Vi er indlevende og udviser respekt for andre.
  • check Enkelhed – Enkelhed fremmer overblik. For os betyder enkelhed, at vi gør tingene simple. Gennem klar kommunikation gør vi det komplicerede ukompliceret.
  • check Handling – Handling skaber resultater. For os betyder handling, at vi tager initiativ og sikrer fremdrift. Vi tager ansvar og gør det aftalte.

Overordnet kan Vestjysk Banks værdigrundlag sammenfattes i bankens kernefortælling:
”I Vestjysk Bank er der ingen dumme spørgsmål. Vi leverer banksnak, der er til at forstå, og tror på sund fornuft, nærvær og langvarige relationer. Med afsæt i vores stærke vestjyske rødder kombinerer vi klassiske dyder som venlighed, ordentlighed og tilgængelighed med moderne, digitale løsninger. Vestjysk Bank er en økonomisk partner, der via engagerede og handlekraftige medarbejdere sætter kundernes behov i centrum. Vi gør det ikke sværere, end det er.”

Bankens pay-off er:
”Banksnak der er til at forstå”

keyboard_arrow_up