Vision

Vestjysk Bank skal være en attraktiv og velrenommeret finansiel samarbejdspartner.

  • check Vestjysk Bank skal være et anerkendt lokalt og regionalt pengeinstitut, der via et kundetilpasset koncept skaber værdier for kunder og aktionærer
  • check Vestjysk Bank vil realisere en god basisindtjening gennem kontinuerlige effektiviseringer
  • check Vestjysk Bank vil gennem kontinuerlig fokus på kreditstyringen sikre kvaliteten i udlånsporteføljen målt på såvel bonitet som lønsomhed
  • check Vestjysk Bank vil arbejde aktivt med såvel størrelse som sammensætning af bankens balance gennem en kontrolleret udvikling af udlånet og tilsvarende udvikling i indlånet for derved at fastholde en robust likviditet
  • check Vestjysk Bank vil arbejde for at tilgodese boniteten i udlånsporteføljen, og derved opnå en nedskrivningsprocent, der er i niveau med gennemsnittet for Gruppe 2 pengeinstitutter

Mission

Vestjysk Bank ønsker fortsat at være et pengeinstitut, der, med kunden i centrum, rådgiver privat og erhvervskunder lokalt og regionalt via velfungerende afdelinger i udvalgte destinationer i Jylland.

Værdier

Med udgangspunkt i Vestjysk Banks værdier – Solid, Nærværende, Kompetent og Dynamisk – ønsker banken at være en attraktiv samarbejdspartner i relation til både privat og erhvervskunder. Med stærke faglige og personlige kompetencer skal de indtægtsgivende kunders nuværende og potentielle behov afdækkes. Dette skal ske gennem kompetente og engagerede medarbejdere, hvor den personlige kontakt og service prioriteres højt.

  • check Solid – Er kernen i måden, banken ønsker at drive forretning på. Dermed er ønsket om at være solid også kernen i bankens værdisæt. Den solide adfærd kommer til udtryk i bankens ærlighed, ansvarlighed og troværdighed. For banken er en aftale en aftale, og banken er loyale over for kunderne.
  • check Nærværende – Gennem bankens engagement og imødekommenhed over for kunderne. Ved at kende bankens kunder gennem personlig kontakt opnås den bedste kunderelation på langt sigt. Gennem respekt og dialog ønsker banken at forstå og lære af kunderne for derved at kunne indgå de rigtige forretninger for banken og kunden.
  • check Kompetent – Afspejler bankens ønske om at fremstå fagligt og socialt kompetente. Bankens medarbejdere skal være i stand til at træffe beslutninger selv og være i stand til at levere den rådgivning og service, som bankens kunder har krav på. Det, banken gør, skal have værdi for banken og for kunden.
  • check Dynamisk – Betyder, at banken er forandringsparat og tager initiativer til gavn for indtjeningen, for aktionærerne, for kunderne og for medarbejdernes udvikling. Banken skal løbende være opdateret om nye udviklingstrends inden for den finansielle sektor og vurdere relevansen af nye/ændrede forretningsmuligheder og være klar til at gennemføre disse.
keyboard_arrow_up