Mission, vision og værdigrundlag

Vision

Vestjysk Bank vil være Danmarks stærkeste lokalbank, der rådgiver privat- og erhvervskunder lokalt.

  • Vestjysk Bank skal være et anerkendt lokalt og regionalt pengeinstitut, der via kundetilpassede koncepter skaber værdier for kunder og aktionærer. For kunderne viser værdien sig i en høj kundetilfredshed. For aktionærerne viser værdien sig i et attraktivt afkast.
  • Vestjysk Bank ønsker at fastholde en omkostningsprocent, der er på niveau med bankens Peer-Group*.
  • Vestjysk Bank ønsker gennem opsøgende salg, afdækning af den enkelte kundes behov for finansielle ydelser, skarp og konkurrencedygtig prissætning og attraktive samarbejdsaftaler med leverandører at fokusere på vækst i bankens toplinje.
  • Vestjysk Bank vil arbejde aktivt med såvel størrelse som sammensætning af bankens balance gennem en kontrolleret udvikling af udlånet og tilsvarende udvikling i indlånet for derved at fastholde en robust likviditet.
  • Vestjysk Bank vil med kontinuerligt fokus på boniteten i udlånsporteføljen fastholde en nedskrivningsprocent, der er i niveau med bankens Peer-group*.
  • Engagerede og tilfredse medarbejdere er en forudsætning for, at visionen i sin helhed kan realiseres. Medarbejdertilfredsheden måles og anvendes i forbindelse med forbedringstiltag

*) Består af følgende pengeinstitutter: Danske Andelskassers Bank, Sparekassen Danmark, Sparekassen Kronjylland, Sparekassen Sjælland Fyn og Ringkøbing Landbobank.

Mission

Vestjysk Bank ønsker fortsat at være et pengeinstitut, der, med kunden i centrum, rådgiver privat- og erhvervskunder lokalt via velfungerende afdelinger i Jylland.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i Vestjysk Banks værdier – Nærvær, Enkelhed og Handling – ønsker banken at være en attraktiv samarbejdspartner i relation til både privat- og erhvervskunder.

  • Nærvær – Nærvær skaber relationer, tillid og loyalitet. For os betyder nærvær, at vi er mentalt til stede. Vi er indlevende og udviser respekt for andre.
  • Enkelhed – Enkelhed fremmer overblik. For os betyder enkelhed, at vi gør tingene simple. Gennem klar kommunikation gør vi det komplicerede ukompliceret.
  • Handling – Handling skaber resultater. For os betyder handling, at vi tager initiativ og sikrer fremdrift. Vi tager ansvar og gør det aftalte.


Overordnet kan Vestjysk Banks værdigrundlag sammenfattes i følgende statements, der er rettet mod de fire hovedinteressenter, som banken ser for sit virke:

Aktionærer: I alle kundeforhold, organisering af arbejdsopgaver og opgaveløsning skal det prioriteres og tænkes ind, om opgaven løses så rentabelt som muligt med henblik på at maksimere afkastet til bankens aktionærer.

Kunder: Kundebetjening med værditilbud af højeste branchestandard. Komplet behovsdækning ud fra kundens behov. Service tilpasset kundens behov og bankens indtjening på kundeforholdet.

Medarbejdere: Alle medarbejdere skal have muligheden for at blive den bedst mulige udgave af sig selv. Ledelsesstøtte og sparring til ledelsesopgaven for mellemledere. Udpegning og udvikling af talenter. Arbejdsglæde og jobtilfredshed for alle i organisationen.

Lokalsamfund: Bankens filialer skal have et indgående kendskab til erhvervslivet i deres markedsområde som grundlag for vækst og effektiv forretningsudvikling. Medarbejdernes engagement i forenings- og fritidslivet prioriteres højt og italesættes. Deres engagement understøttes aktivt af banken gennem sponsorater og andre tiltag.