Hvordan sikrer du overblik over virksomhedens risici?

At drive virksomhed indebærer mange risici; renter og valutakurser ændrer sig hele tiden. Vi tilbyder rådgivning og hjælp til at afdække og minimere disse risici.

Book et møde med os

Hvad får du ud af et valutaeftersyn?

  • check Gennemgang af en rapport, som viser din virksomheds valutaomsætning
  • check Identifikation af virksomhedens valutapositioner og valutarisici
  • check Oplæg til retningslinjer for udarbejdelse af valutapolitik samt styring af valutarisici
  • check Gennemgang af finansielle instrumenter, der kan anvendes til afdækning af valutarisici
  • check Konkrete forslag til strategi for afdækning af valutarisici
  • check Aftale om fremtidig kontaktfrekvens.

Fordele ved at samarbejde med os omkring risikostyring

Professionel rådgiver med stor erfaring, viden og netværk

Fleksible løsninger og hurtige beslutninger

Konkurrencedygtige priser og gode produkter

Årligt valutaeftersyn

4 spørgsmål, vi ofte får om risikostyring

En valutaterminsforretning er en gensidig bindende aftale mellem virksomhed og bank om køb eller salg af et bestemt valutabeløb, til en bestemt kurs, til levering på et aftalt tidspunkt.

Valutaterminsforretningen belaster dig ikke likviditetsmæssigt i forretningens løbetid, da beløbene først afregnes ved forretningens udløb.

 

En valutaoption er en forsikring. Såfremt man køber en valutaoption, køber man retten til enten at købe et valutabeløb til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt, eller retten til at sælge et valutabeløb til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Som køber af en valutaoption har man ingen forpligtelse – man har blot ”forsikret” den kurs, man kan handle valuta til. For denne forsikring betaler man en optionspræmie.

Sælgeren af en valutaoption er forpligtet til at levere det aftalte valutabeløb til den aftalte kurs. For at påtage sig denne forpligtelse modtager man optionspræmien.

En renteswap er et finansielt instrument, som virksomheden kan benytte til afdækning af renterisiko på længere løbende aktiver eller passiver.
Swappen, som aftales mellem virksomhed og bank, er en kontrakt om udveksling af rentebetalinger.
I følgende situationer bør virksomheden overveje at indgå en renteswap:

  • Virksomheden har behov for at afdække sin renterisiko på et aktiv eller et passiv
  • Det underliggende aktiv/passiv er på minimum 5 mio. DKK, og løbetiden er mellem 1 og 10 år
  • Virksomheden har en forventning til den fremtidige rente, der taler til gunst for en ændring af rentestrukturen

Nej på ingen måde. Det er uforpligtende at holde møde med os. Det handler om dig og dine penge, så du skal have det godt i maven med os, før du beslutter dig.  

 

 

 

Renterisiko

Aktiv styring af renterisiko betyder, at du prøver at beskytte din virksomhed mod uhensigtsmæssige ændringer i renteniveauet.

Redskaberne, som du kan bruge, omfatter fastrentelån, renteswaps samt valutalån/valutakonti. Tag en snak med os om din renterisiko.

 

Book et gratis og uforpligtende møde omkring risikostyring

Udfyld formularen. Så ringer vi til dig og aftaler et tidspunkt.

Er du kunde?
Bare så vi ved at du ikke er en robot, tak.

Når du udfylder formularen, sender du personlige oplysninger til os. Vi passer godt på dem og anvender dem udelukkende til at imødekomme din henvendelse. Læs vores retningslinjer for behandling på vestjyskbank.dk/persondata

keyboard_arrow_up