Rådgiver hjælper kunde med pension i Vestjysk Bank

Hvordan sikrer du overblik over virksomhedens risici?

At drive virksomhed indebærer mange risici; renter og valutakurser ændrer sig hele tiden. Vi tilbyder rådgivning og hjælp til at afdække og minimere disse risici.

Book et møde med os

Rådgiver i Vestjysk Bank hjælper kunde

Hvad får du ud af et valutaeftersyn?

  • Gennemgang af en rapport, som viser din virksomheds valutaomsætning
  • Identifikation af virksomhedens valutapositioner og valutarisici
  • Oplæg til retningslinjer for udarbejdelse af valutapolitik samt styring af valutarisici
  • Gennemgang af finansielle instrumenter, der kan anvendes til afdækning af valutarisici
  • Konkrete forslag til strategi for afdækning af valutarisici
  • Aftale om fremtidig kontaktfrekvens.

Fordele ved at samarbejde med os omkring risikostyring

Professionel rådgiver med stor erfaring, viden og netværk

Fleksible løsninger og hurtige beslutninger

Konkurrencedygtige priser og gode produkter

Årligt valutaeftersyn

4 spørgsmål, vi ofte får om risikostyring

En valutaterminsforretning er en gensidig bindende aftale mellem virksomhed og bank om køb eller salg af et bestemt valutabeløb, til en bestemt kurs, til levering på et aftalt tidspunkt.

Valutaterminsforretningen belaster dig ikke likviditetsmæssigt i forretningens løbetid, da beløbene først afregnes ved forretningens udløb.

En valutaoption er en forsikring. Såfremt man køber en valutaoption, køber man retten til enten at købe et valutabeløb til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt, eller retten til at sælge et valutabeløb til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Som køber af en valutaoption har man ingen forpligtelse – man har blot ”forsikret” den kurs, man kan handle valuta til. For denne forsikring betaler man en optionspræmie.

Sælgeren af en valutaoption er forpligtet til at levere det aftalte valutabeløb til den aftalte kurs. For at påtage sig denne forpligtelse modtager man optionspræmien.

En renteswap er et finansielt instrument, som virksomheden kan benytte til afdækning af renterisiko på længere løbende aktiver eller passiver.
Swappen, som aftales mellem virksomhed og bank, er en kontrakt om udveksling af rentebetalinger.
I følgende situationer bør virksomheden overveje at indgå en renteswap:

  • Virksomheden har behov for at afdække sin renterisiko på et aktiv eller et passiv
  • Det underliggende aktiv/passiv er på minimum 5 mio. DKK, og løbetiden er mellem 1 og 10 år
  • Virksomheden har en forventning til den fremtidige rente, der taler til gunst for en ændring af rentestrukturen

Nej på ingen måde. Det er uforpligtende at holde møde med os. Det handler om dig og dine penge, så du skal have det godt i maven med os, før du beslutter dig.

I Vestjysk Bank er der mange rådgivere, som står klar til at hjælpe kunder

Renterisiko

Aktiv styring af renterisiko betyder, at du prøver at beskytte din virksomhed mod uhensigtsmæssige ændringer i renteniveauet.

Redskaberne, som du kan bruge, omfatter fastrentelån, renteswaps samt valutalån/valutakonti. Tag en snak med os om din renterisiko.

Book et gratis og uforpligtende møde

Udfyld formularen. Så ringer vi til dig og aftaler et tidspunkt.

Når du udfylder formularen, sender du personlige oplysninger til os. Vi passer godt på dem og anvender dem udelukkende til at imødekomme din henvendelse. Læs vores retningslinjer for behandling på vestjyskbank.dk/persondata