Rådgiver i Vestjysk Bank taler med kunde om frodele med Private Banking

Per Østergaard Nielsen

Private Banking Rådgiver

Generationsskifte, pension og arv

Det er vigtigt, at en formueplan tager højde for alle elementer, der har betydning for din formue. Derfor vil du opleve, at vi kommer omkring mange forskellige emner, når vi rådgiver dig.

Private Banking rådgiver sidder ved computer og taler i telefon med private banking kunde i Vestjysk Bank

Generationsskifte

Hvis du driver selvstændig virksomhed, går du måske med tanker om, hvad der skal ske med virksomheden på den lange bane? Uanset om du gerne vil sælge din virksomhed eller drømmer om at give stafetten videre til næste generation, så anbefaler vi, at du begynder på forberedelserne i god tid.

Der kan være mange overvejelser, når mulighederne for overdragelse af virksomheden til nye ejere skal afklares. Din Private Banking rådgiver kan hjælpe dig med at komme i gang med processen og stille de rigtige spørgsmål, så du er godt klædt på til de videre drøftelser med fx en revisor eller advokat.

Personlig rådgivning af generationsskifte, pension og arv

Pension

En stor del af vores formuerådgivning handler om pension.

Vi lytter til dine ønsker til tilværelsen, når du stopper på arbejdsmarkedet eller går ned i tid. Herefter skaber vi overblikket over dit økonomiske råderum og i samarbejde med dig, lægger vi den mest optimale plan for brug af din formue.

Vi forholder os til din samlede formue, uanset om den er placeret i ejendomme, frie midler, pensionsopsparinger eller i en virksomhed.

Formueoptimering
Når du er ved at opbygge din formue, indgår pension også som en vigtig ”byggeklods” i formueoptimeringen. Det skyldes, at pensionsopsparinger har nogle særlige skattemæssige fordele, både omkring skattefradrag og beskatning af afkastet.

På samme måde vil vores rådgivning om nedsparing have fokus på, hvilke midler der har den laveste beskatning ved dødsfald.

Private Banking rådgiver med pension, generationsskifte og arv

Arv, gaver og testamente

For rigtig mange af vores kunder betyder det meget, at de kan give en del af formuen videre til næste generation, og her er der mange muligheder.

Vi hjælper dig med at skabe overblik over din formue, og sammen lægger vi en plan, så du både kan opretholde din ønskede levestandard resten af livet og samtidig sikre dine nærmeste, så din formue bliver givet videre på den måde, du ønsker det. Uanset om det skal ske via et generationsskifte i din virksomhed, overdragelse af ejendomme eller noget helt tredje.

Vi rådgiver dig også om dine muligheder, hvis du allerede nu ønsker at glæde børn og børnebørn med (skattefrie) gaver. Vil du gerne være sikker på, at din formue fordeles efter dine ønsker, når du er gået bort, anbefaler vi, at du får lavet et testamente hos en advokat. Vi følger op på begunstigelsesbestemmelserne på pensionsordningerne, så vi sammen sikrer, at dine pensioner også udbetales til de personer, du ønsker.

Det kan også være en god idé at søge rådgivning hos en advokat om oprettelse af en fremtidsfuldmagt, som giver dig mulighed for at beslutte, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du en dag ikke selv er i stand til det.

Book et møde

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt og aftaler et møde.

Når du udfylder formularen, sender du personlige oplysninger til os. Vi passer godt på dem og anvender dem udelukkende til at imødekomme din henvendelse. Læs vores retningslinjer for behandling på vestjyskbank.dk/persondata