Unioo – et professionelt værktøj til foreningsbestyrelsen

Det kan være en administrativ tung opgave for foreningsbestyrelsen at samle og indsende de dokumenter, som er nødvendige for, at vi som bank overholder lovkrav fra Datatilsynet og Finanstilsynet. For at lette arbejdet har vi derfor indgået et samarbejde med Unioo, som har udviklet et bestyrelsesværktøj, målrettet frivillige foreninger i Danmark. 

Generelt om Unioo

Med værktøjet kan I også GDPR-sikre bestyrelsens arbejde og kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne. Dokumenter, filer og opgaver kan samles ét sted, og I undgår de problemer med login, som ofte opstår i forbindelse med udskiftning i bestyrelsen.

Indberetning til Vestjysk Bank

Lovkravene til alle danske pengeinstitutter betyder, at alle danske foreninger nu skal indberette en række oplysninger til deres pengeinstitut. Indsend legitimationsoplysninger, referat af generalforsamling m.v. via Unioo, og I sparer meget tid ved at digitalisere processen.

Medlemsoverblik og kontingentopkrævning (gratis for foreningen)

Få et samlet overblik over medlemmer og modtag automatisk kontingent. Du gør det nemmere for medlemmerne og nemt for kasseren, som sparer rigtig meget tid.

Møder

Uanset om I holder bestyrelsesmøder fysisk eller online, kan I via Unioo nemt oprette og udsende dagsorden, bestyrelsen kan til- eller framelde sig mødet og referatet udsendes og gemmes automatisk i systemet efter mødet.

Billet og tilmelding

Mange foreninger afholder arrangementer, og I kan nemt håndtere disse i Unioo. Der er mulighed for salg af billetter og tilmelding til arrangementer. I kan også bruge systemet til at tjekke billetter i døren.

Opgaver

Unioo hjælper bestyrelsen med at have overblik over de forskellige opgaver. Både til bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Opgaverne kan oprettes individuelt eller stilles i forbindelse med dagsorden eller referat.

Dokumenter

Det er en stor hjælp og sikkerhed, at bestyrelsens arbejde er samlet ét sted. Få filer, dokumenter og billeder samlet ét sted og undgå at vigtigt arbejde og informationer går tabt, ved eksempelvis udskiftning i bestyrelsen.

Flere funktioner

Unioo har et stærkt ønske om at kunne gøre en forskel for forenings-Danmark. Der udvikles på fuld kraft og med input fra de mange forskellige foreninger i systemet. Læs mere om samarbejdet her.

Kontakt os

Hør mere om at blive foreningskunde hos os ved at kontakte vores Foreningsservice på fs@vestjyskbank.dk eller tlf. 96 63 22 22.

Indskydergaranti

Garantiformuen dækker indlån med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000 pr. person (svarende til ca. 750.000). Pensionskonti er dækket ubegrænset. Indskud med socialt formål og som følge af transaktioner med fast ejendom har andre dækningsregler. For særlige indlån gælder en overgangsordning. Indskud på børneopsparing i puljeordning foretaget efter 31. maj 2015 er ikke dækket af Garantiformuen. Læs mere om Garantiformuens dækningsregler.

keyboard_arrow_up