Charlotte Gaardhøje

Privatkundechef, Esbjerg

Andelsboliglån

Fakta viser, at der er mange penge at spare ved at se sig godt for, når man vælger andelsboliglån. Vi har attraktive og fleksible boliglån, som kan bruges ved køb af andelsbolig.

Hvad bestemmer renten på andelsboliglån?

Sammenligner du renten på andelsboliglån ved forskellige banker, vil du ofte opleve, at der ikke er en enkelt rentesats for andelsboliglån. Renten afhænger af din økonomiske situation - din evne til at betale lånet tilbage, din gæld, din formue, dit rådighedsbeløb og hvilken sikkerhed, du kan stille i boligen.

Jo mere sikkerhed i boligen og jo bedre økonomi, desto lavere vil renten på dit andelsboliglån være.

Vores andelsboliglån er fleksibelt og yderst konkurrencedygtigt. Se de aktuelle rentesatser for vores lån i vores prisbog.

6 spørgsmål, vi ofte får om andelsboliger

Når man køber et andelsbevis i en andelsboligforening, køber man reelt ikke en bolig, men blot brugsretten til en bestemt bolig. Samtidig ejer du en andel af foreningens samlede værdi som fx. består af bygninger, fælleshus og legeplads.

Der er mange gode grunde til at vælge en andelsbolig frem for en ejer- eller lejebolig:

 1. Andelsbolig kan være billigere end en tilsvarende ejerbolig, selv om priserne på andelsboliger også er steget.
 2. Historisk er det lettere at sælge en andelsbolig end en ejerbolig.
 3. Du betaler ikke ejendomsværdiskat.
 4. I mange andelsboligforeninger vægtes det sociale fællesskab højt med fx. fællesspisning og arbejdsdage.
 5. Du kan få indflydelse på foreningens drift ved at stille op til andelsforeningens bestyrelse.

Prisen på et andelsbevis kan variere meget - fra ganske få kroner til mere end en million.

Når du køber en andelsbolig, køber du en andel af foreningens formue. Hvis foreningen har en forholdsmæssig stor gæld, er formuen ikke særlig stor, og dermed er værdien af andelsbeviset lav, og omvendt hvis foreningen har en begrænset gæld.

Udover prisen på andelsbeviset betaler du en månedlig leje til andelsboligforeningen.

Huslejen på to identiske andelsboliger kan være meget forskellig. Der kan være forskel på, hvor meget der bruges på renovering og vedligeholdelse, men den største forskel skyldes typisk, at foreningerne finansierer sig forskelligt. Nogle andelsboligforeninger vælger fx. lån med variabel rente og afdragsfrihed. Det giver en lav husleje lige nu, men til gengæld vil huslejen stige, når lånet skal til at betales tilbage, eller hvis renten stiger.

Andre foreninger har optaget lån med fast rente og afdrag – det giver en højere husleje, men til gengæld vil husleje være mere fast og vil ikke blive påvirket af renteændringer.

Om den ene eller den anden model for finansiering er den bedste, er svær at sige, men det er vigtigt, at du som kommende andelshaver forholder dig til risikoen for, at huslejen måske stiger en dag – kan din økonomi bære det?

Kontakt din rådgiver og få vores bud på, om prisen på andelsboligen er rigtig.

Inden du køber andelsbolig, skal du sikre dig, at økonomien i andelsboligforeningen er sund.

Når du skal vurdere, om en forening er sund, er der forskellige parametre, du kan kigge på:

Et af de væsentligste er størrelsen af foreningens lån set i forhold til værdien af andelsforeningens ejendom. Er belåningen under 50% er foreningen som udgangspunkt sund – er belåningen over 50%, skal du lige skærpe opmærksomheden.

Når foreningen optager lån, kan den vælge mellem en fast og en variabel rente. En fast rente er som udgangspunkt højere end en variabel rente, men den giver dig sikkerhed for, at din fremtidige boligafgift ikke ændrer sig i takt med, at renteniveauet begynder at stige.

Realkreditlån kan også være med eller uden afdrag. Her er det klart at foretrække, at lånet er med afdrag, idet det både sikrer dig, at værdien af dit andelsbevis alt andet lige bør være sikker, og at din boligafgift ikke stiger, når et evt. afdragsfrit lån skal til at afdrages.

Hvordan man hæfter for foreningens gæld er også væsentligt. I de fleste foreninger hæfter man kun for sit eget indskud, men der findes andelsboligforeninger, hvor man skal påtage sig en solidarisk hæftelse for foreningens gæld. Den solidariske hæftelse betyder, at du i princippet kan risikere selv at hænge på hele foreningens gæld. Derfor er det at foretrække, at man ikke hæfter solidarisk.

Når du køber et andelsbevis, skal du have købesummen finansieret. Nogle har en opsparing, der kan bruges helt eller delvist, men de fleste får brug for at optage et lån. Et lån til et andelsbevis kan ikke finansieres via et realkreditinstitut. I stedet må du en tur i banken og få et banklån mod sikkerhed i andelsbeviset.

Hos os kan du få finansieret andelsbeviset med enten et andelsboliglån eller en kassekredit. Andelsboliglånet har den fordel, at der aftales en fast løbende afvikling af lånet, mens kassekreditten giver dig fleksibilitet – du bestemmer selv, hvor meget der indsættes på kreditten, når blot du som minimum følger den aftalte tilbagebetaling.

I Vestjysk Bank har vi konkurrencedygtige priser på andelsboliglån. Kontakt din rådgiver, så I sammen kan finde den optimale løsning til dig.

 • Få udleveret og læs vedtægterne. Der kan være vedtægter, der ikke falder i tråd med dine planer (f.eks. forbud mod udlejning, pligtarbejde i foreningen el. lign.)
 • Få udleveret og læs referater fra seneste generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. Der kan være planlagt istandsættelse eller vedligeholdelse på ejendommen, der måske påvirker den fremtidige husleje.
 • Vurder foreningens økonomi. Se seneste regnskab og budget. Hvordan er finansieringen i foreningen skruet sammen? Er det realkreditlån med variabel rente, og er der afdragsfrihed på disse, hvilket kan betyde højere boligafgift på sigt? Er der indbygget finansielle instrumenter (f.eks. renteswap) på lånene, kan dette også få indflydelse på prisen på andelen.
 • Vurder ejendommens stand. Er ejendommen i dårlig stand, og er der ikke taget beslutning om istandsættelse/forbedring og afsat beløb til dette, kan det få stor indflydelse på den fremtidige boligafgift.
 • Ved køb af andelsbolig, som er under opførelse eller på projekt-stadiet, er der ekstra grund til at undersøge den finansielle del. Hvordan er finansieringen skruet sammen? Hvem hæfter for eventuelle usolgte andele? Hvem hæfter for fejl og mangler ved byggeriet?
 • Er der solidarisk hæftelse i foreningen eller hæfter andelshaverne kun for deres andel?

Interesseret i et andelsboliglån?

Udfyld formularen. Så ringer vi til dig og aftaler nærmere.

Når du udfylder formularen, sender du personlige oplysninger til os. Vi passer godt på dem og anvender dem udelukkende til at imødekomme din henvendelse. Læs vores retningslinjer for behandling på vestjyskbank.dk/persondata