Lys ved dødsbo

Hvad sker der i banken, når én af dine kære dør?

Når en af dine kære dør, er der mange ting, du skal tage hånd om, mens du samtidig er i sorg. I denne vejledning kan du finde information om, hvad der vil ske i den nærmeste fremtid vedrørende afdødes økonomi og forhold til banken.

Når en person dør, behandles boet efter afdøde i skifteretten. Mens boet behandles i skifteretten, må ingen råde over afdødes ejendele, herunder indestående på konti, depotbeholdninger og indholdet i en eventuel bankboks.

Når der har været møde i skifteretten, bliver der udstedt en skifteretsattest, der fortæller, hvem der er boets arvinger. Når skifteretsattesten er udstedt, får boets arvinger adgang til boets midler. Vi modtager ikke skifteretsattest automatisk, så den skal sendes til banken.

I banken sker der følgende, når en kunde dør

1. Konti spærres

Alle afdødes og eventuelle fælles konti spærres, så der ikke kan hæves derfra. Dog kan der fortsat indbetales til kontiene. Har en efterladt haft fælles NemKonto med afdøde, er det vigtigt at få ændret NemKontoen til en ny, personlig konto, da løn og pension ikke vil kunne udbetales fra den spærrede konto.

2. Betalingskort spærres

Alle afdødes betalingskort spærres. Det gælder også alle kort til fælles konti, og kort som tilhører eventuelle fuldmagtshavere.

3. Betalingsserviceaftaler

Har afdøde ikke haft en ægtefælle eller samlever, vil alle aftaler om Betalingsservice og faste overførsler automatisk blive afmeldt. Har afdøde en ægtefælle eller samlever, kan vi aftale med den efterladte, hvad der skal ske med Betalingsserviceaftaler og faste overførsler. Disse skal altid overføres til en konto, der ikke har relation til afdøde. Alternativt skal de slettes.

4. Værdipapirdepoter spærres

Alle afdødes depoter spærres, så der ikke kan disponeres over dem, f.eks. i form af salg af værdipapirer. Dog vil visse investeringsaftaler medføre salg af papirerne straks efter død, i henhold til den indgåede aftale.

5. Netbank og Mobilbank

Adgangen til både Netbank og Mobilbank slettes. Dette gælder også for fuldmagtshavere.

6. Bankboks

Har afdøde en bankboks, må den ikke åbnes, før der foreligger en skifteretsattest. Dog kan skifteretten anmode om, at boets kontaktperson åbner boksen under overvågning af en bankmedarbejder. Indholdet i boksen må dog ikke fjernes. Er der kontanter i boksen, skal de indsættes på afdødes konto, og skifteretten skal underrettes.

7. Fuldmagter

Alle fuldmagter til afdødes engagement bortfalder, herunder til eventuelle fælles konti.

8. Proformaopgørelse

Umiddelbart efter vi har modtaget besked om dødsfaldet, lægger vi oplysninger om afdødes engagement i banken ind på skifteportalen.dk. Dette kaldes en proformaopgørelse.

Skifteretten udsteder en skifteretsattest

1. Skifteretsattest

Når der har været møde i skifteretten, bliver der udstedt en skifteretsattest, der fortæller, hvem der er boets arvinger. Skifteretsattesten er dokumentation for, hvem der kan råde over boets midler og optræde på boets vegne. Vi modtager ikke automatisk en skifteretsattest, så den skal sendes til banken.

2. Skiftefuldmagter

Er der flere arvinger anført på skifteretsattesten, skal I tage stilling til, om der skal afgives fuldmagt til én af arvingerne, som så står for administrationen af boet. Dermed skal banken kun tage kontakt til denne person, når der skal ske dispositioner over boets midler. Hvis der ikke afgives fuldmagt til én arving, skal vi have skriftligt tilsagn fra samtlige arvinger, hver gang der skal ske dispositioner i boet. Skiftefuldmagtsblanket kan findes på domstol.dk.

3. Legitimation m.v.

Udover skifteretsattest og -fuldmagter skal banken have indleveret legitimation i form af gyldigt pas eller kørekort samt sundhedskort på alle boets arvinger. Er der afgivet fuldmagt, skal vi alene have legimitation på fuldmagtshaver.
Skærmprints fra kørekort- og sundhedskortapps er ikke gyldigt som legitimation.
Vi skal desuden også have kontaktoplysninger på arvinger eller fuldmagtshaver i form af mailadresse og telefonnummer.

4. Pensionsordninger

Ratepensioner, kapitalpensioner og aldersopsparinger udbetales som hovedregel uden om boet i henhold til afdødes ønske om begunstigelse. 
Udbetaling af midlerne sker, når der er fratrukket stats- og boafgift.
Selvpensioner og Indeksopsparinger indgår i boet som frie midler.

5. Fordeling af boets midler

Når boets midler skal fordeles, skal banken oplyses om registrerings- og kontonummer på arvingerne.
Er der værdipapirer, som skal overføres til arvingerne, skal banken have oplyst arvingens VP-kontonummer og CD-ident. Eget pengeinstitut kan hjælpe med at finde disse oplysninger. Det er vigtigt at bemærke, at værdipapirer kun kan overføres i hele stk.
Derudover skal vi have oplyst fordelingsnøglen i procent eller som brøk.
Gebyr for bobehandling
Bankens gebyrer for behandling af boet, samt betalinger eller overførsler, fremgår af bankens prisliste. Prislisten kan findes her

SPØRGSMÅL?

Bankens afdeling, der tager sig af bobehandling, kan kontaktes på 96 63 21 74 eller sikkermailbackoffice@vestjyskbank.dk. Kontakter du os pr. mail, er det vigtigt, at du skriver, hvilket bo din henvendelse drejer sig om, samt din mailadresse og telefonnummer.
Du kan også finde information om skifterettens behandling af dødsboer på domstol.dk. Har du spørgsmål vedr. pensionsmidler, kan du kontakte os på 96 63 20 83.