Bæredygtighedsrapportering

De nedenstående produkter investerer med det ønske at fremme miljømæssige og sociale karakteristika i mellemhøj grad i henhold til EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Du kan i de enkelte rapporter bl.a. finde information om CO2-udledninger, som investeringerne medfører, og hvordan investeringerne bidrager til FN's verdensmål.

Erklæringer om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

I nedenstående erklæringer kan du læse, hvordan Vestjysk Bank tager hensyn til de væsentligste negative indvirkninger, som bankens investeringsbeslutninger har på bæredygtighedsfaktorer ved puljeløsninger eller plejeprodukter. Du kan også læse hvorvidt, og hvordan banken tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i vores investeringsrådgivning.

Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Erklæring om investeringsrådgivningens vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer


Politik for integration af bæredygtighedsrisici

I Vestjysk Bank ønsker vi at hjælpe dig som kunde med at investere ansvarligt. Vi stiller derfor krav om ansvarlighed til vores samarbejdspartnere på investeringsområdet. Disse krav har vi beskrevet i ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici”, som bidrager til at sikre, at du som kunde får investeret din formue ansvarligt.