Faktaark

På denne side kan du finde faktaark med information om en række forskellige finansielle instrumenter, herunder værdipapirer. Af faktaarkene fremgår blandt andet egenskaber, risiko, beskatning og kompleksitet.

Aktier og garantbeviser   Kompleksitet
Børsnoterede aktier og T-retter   Ikke-kompleks
Unoterede aktier   Kompleks
Garant- og andelsbeviser    Kompleks
Obligationer    
Obligationer, grøn   Ikke-kompleks
Obligationer, gul   Ikke-kompleks
Virksomhedsobligationer, Ikke-komplekse, gul   Ikke-kompleks
Virksomhedsobligationer, komplekse, gul   Kompleks
Virksomhedsobligationer, komplekse, rød   Kompleks
CoCo obligationer   Kompleks
Investerings-, kapitalforeninger samt ETF    
Investeringsforeninger   Ikke-kompleks
Kapitalforeninger   Kompleks
Private Equity   Kompleks
AIF - Alternative investeringsfonde   Kompleks
ETF - Exchange-traded funds   Kompleks og ikke-kompleks
Puljer    
Puljer   --
Certifikater    
Constant Leverage Certificates   Kompleks       
Tracker Certificates   Kompleks       
Futures og optioner – Aktier og råvarer    
Futures og terminskontrakter, aktier og aktieindeks   Kompleks                  
 Futures og terminskontrakter, råvarer   Kompleks            
Optioner, aktier og aktieindeks   Kompleks
Optioner, råvarer   Kompleks
Rentederivater    
Renteswap   Kompleks
Futures og terminskontrakter, obligationer   Kompleks
Optioner, obligationer   Kompleks
Valutaderivater    
Futures og terminskontrakter (Forwards), valuta   Kompleks
Optioner, valuta (europæiske)   Kompleks
FX Swap   Kompleks
Rente- og Valutaswap   Kompleks
keyboard_arrow_up