Faktaark for værdipapirer

Herunder kan du finde information om en række forskellige værdipapirer, blandt andet deres sammensætning, risiko og beskatning. Kompleksitet og risikomærkning er to forskellige udtryk for, hvor vanskelig et værdipapir er at gennemskue og den risiko, der er forbundet med det.

Faktaark for værdipapirer

Aktier og garantbeviser   Kompleksitet
Børsnoterede aktier og T-retter   Ikke-kompleks
Unoterede aktier   Kompleks
Garant- og andelsbeviser    Kompleks
Obligationer    
Obligationer, grøn   Ikke-kompleks
Obligationer, gul   Ikke-kompleks
Virksomhedsobligationer, Ikke-komplekse, gul   Ikke-kompleks
Virksomhedsobligationer, komplekse, gul   Kompleks
Virksomhedsobligationer, komplekse, rød   Kompleks
CoCo obligationer   Kompleks
Investerings,- kapitalforeninger og ETF’er    
Investeringsforeninger   Ikke-kompleks
Kapitalforeninger samt ETF, komplekse   Kompleks
Private Equity   Kompleks
Puljer    
Puljer   --
Certifikater    
Constant Leverage Certificates   Kompleks       
Tracker Certificates   Kompleks       
Futures og optioner – Aktier og råvarer    
Futures og terminskontrakter, aktier og aktieindeks   Kompleks                  
 Futures og terminskontrakter, råvarer   Kompleks            
Optioner, aktier og aktieindeks   Kompleks
Optioner, råvarer   Kompleks
Rentederivater    
Renteswap   Kompleks
Futures og terminskontrakter, obligationer   Kompleks
Optioner, obligationer   Kompleks
Valutaderivater    
Futures og terminskontrakter (Forwards), valuta   Kompleks
Optioner, valuta (europæiske)   Kompleks
FX Swap   Kompleks
Rente- og Valutaswap   Kompleks
keyboard_arrow_up