Faktaark for værdipapirer

Herunder kan du finde information om en række forskellige værdipapirer, blandt andet deres sammensætning, risiko og beskatning. Kompleksitet og risikomærkning er to forskellige udtryk for, hvor vanskelig et værdipapir er at gennemskue og den risiko, der er forbundet med det.

Faktaark for værdipapirer

Aktier og garantbeviser   Kompleksitet Risikomærkning
Børsnoterede aktier og T-retter   Ikke-kompleks Gul
Unoterede aktier   Kompleks Rød
Garant- og andelsbeviser    Kompleks Gul
Obligationer      
Obligationer, grøn   Ikke-kompleks Grøn
Obligationer, gul   Ikke-kompleks Gul
Virksomhedsobligationer, Ikke-komplekse, gul   Ikke-kompleks Gul
Virksomhedsobligationer, komplekse, gul   Kompleks Gul
Virksomhedsobligationer, komplekse, rød   Kompleks Rød
CoCo obligationer   Kompleks Rød
Investerings,- kapitalforeninger og ETF’er      
Investeringsforeninger   Ikke-kompleks Gul
Kapitalforeninger samt ETF, komplekse   Kompleks Rød
Private Equity   Kompleks Rød
Puljer      
Puljer   -- Gul
Certifikater      
Constant Leverage Certificates   Kompleks        Rød
Tracker Certificates   Kompleks        Rød
Futures og optioner – Aktier og råvarer      
Futures og terminskontrakter, aktier og aktieindeks   Kompleks                   Rød
 Futures og terminskontrakter, råvarer   Kompleks             Rød
Optioner, aktier og aktieindeks   Kompleks Rød
Optioner, råvarer   Kompleks Rød
Rentederivater      
Renteswap   Kompleks Rød
Futures og terminskontrakter, obligationer   Kompleks Rød
Optioner, obligationer   Kompleks Rød
Valutaderivater      
Futures og terminskontrakter (Forwards), valuta   Kompleks Rød
Optioner, valuta (europæiske)   Kompleks Rød
FX Swap   Kompleks Rød
Rente- og Valutaswap   Kompleks Rød
keyboard_arrow_up