Billede med aktier, som stiger og falder og en kuglepind som ligger henover

Faktaark

På denne side kan du finde faktaark med information om en række forskellige finansielle instrumenter, herunder værdipapirer. Af faktaarkene fremgår blandt andet egenskaber, risiko, beskatning og kompleksitet.

Aktier og garantbeviser

Børsnoterede aktier og T-retter, ikke-kompleks

Unoterede aktier, kompleks

Garant- og andelsbeviser, kompleks

Obligationer

Obligationer, grøn, ikke-kompleks

Obligationer, gul, ikke-kompleks

Virksomhedsobligationer, gul, ikke-kompleks

Virksomhedsobligationer, gul, kompleks

Virksomhedsobligationer, rød, kompleks

CoCo obligationer, kompleks

Investerings-, kapitalforeninger samt ETF

Investeringsforeninger, ikke-kompleks

Kapitalforeninger, kompleks

Private Equity, kompleks

AIF - Alternative investeringsfonde, kompleks

ETF - Exchange-traded funds, kompleks og ikke-kompleks

Puljer

Puljer

Certifikater

Constant Leverage Certificates, kompleks

Tracker Certificates, kompleks

Futures og optioner – Aktier og råvarer

Futures og terminskontrakter, aktier og aktieindeks, kompleks

Futures og terminskontrakter, råvarer, kompleks

Optioner, aktier og aktieindeks, kompleks

Optioner, råvarer, kompleks

Rentederivater

Renteswap, kompleks

Futures og terminskontrakter, obligationer, kompleks

Optioner, obligationer, kompleks

Valutaderivater

Futures og terminskontrakter (Forwards), valuta, kompleks

Optioner, valuta (europæiske), kompleks

FX Swap, kompleks

Rente- og Valutaswap, kompleks