Kvalitetsforbedrende services

Når du ejer investeringsbeviser i en forening, som Vestjysk Bank har en samarbejdsaftale med, har du adgang til en række tilbud og services, der kan understøtte din investering.

 

De kvalitetsforbedrende services, som du har adgang til, afhænger af værdien af dine investeringsbeviser, og bliver genberegnet hver måned.

Vi kontakter dig minimum en gang om året og orienterer dig om, hvilke tilbud vi har til dig. Du kan også i netbank i "Investeringsoverblik" få en aktuel oversigt via linket "Se hvilke investeringsservices du har adgang til". Log på netbank

Oversigt over kvalitetsforbedrende services for alle trin

Servicetrin/services Trin 01 Trin 02 Trin 03 Trin 04
Portman rapportering - inkl. 10% tabsovervågning - kvartalsvis    

 

X
Tilbud om årligt investeringmøde efter DIG-netbank   X    
Tilbud om årligt investeringsmøde     X  
Tilbud om halvårligt investeringsmøde       X
Løbende dialog med formue- eller investeringsrådgiver     X X
Gennemlysning af papirdetaljer X X X X
Morgenkommentar via mail       X
Kvartalsvis skriv via netbanken       X
Halvårligt skriv via netbanken     X  
Årsskriv via netbanken X X X X
Events med investeringstiltag       X
Tilbud om automatisk geninvestering af udbytte X X X X
Netbank - udvidet afkastberegning X X X X
keyboard_arrow_up