Kvalitetsforbedrende services

Når du ejer investeringsbeviser i en forening, som Vestjysk Bank har en samarbejdsaftale med, har du adgang til en række tilbud og services, der kan understøtte din investering.

 

De kvalitetsforbedrende services, som du har adgang til, afhænger af værdien af dine investeringsbeviser, og bliver genberegnet hver måned.

Vi kontakter dig minimum en gang om året og orienterer dig om, hvilke tilbud vi har til dig. Du kan også i netbank i "Investeringsoverblik" få en aktuel oversigt via linket "Se hvilke investeringsservices du har adgang til". Log på netbank

Oversigt over kvalitetsforbedrende services for alle trin

Servicetrin/services Trin 01 Trin 02 Trin 03 Trin 04 Trin 05
Portman rapportering - inkl. 10% tabsovervågning - kvartalsvis    

 

X X
Adgang til årligt online-investeringmøde   X      
Adgang til årligt investeringsmøde     X    
Adgang til halvårligt investeringsmøde       X X
Løbende dialog med formue- eller investeringsrådgiver     X X X
Gennemlysning af papirdetaljer X X X X X
Kvartalsvis skriv via netbanken       X X
Årsskriv via netbanken X X X X X
Events med investeringstiltag       X X
Adgang til automatisk geninvestering af udbytte X X X X X
Udvidet afkastberegning i Netbank   X X X X
Ugekommentar på hjemmesiden       X X
Adgang til bredere vifte af egnede produkter     X X X
Løbende orientering om nye egnede produkter     X X X
Anden formue- og skatterådgivning         X
Adgang til månedlig afkastrapportering         X
Investeringsnyheder i netbank       X X

Provision over 75.000 kr. pr. kunde pr. år vil blive tilbagebetalt til kunden

keyboard_arrow_up