Kvalitetsforbedrende services

Når du ejer investeringsbeviser i en forening, som Vestjysk Bank har en samarbejdsaftale med, har du adgang til en række tilbud og services, der kan understøtte din investering.

De kvalitetsforbedrende services, som du har adgang til, afhænger af værdien af dine investeringsbeviser, og bliver genberegnet hver måned.

Vi kontakter dig minimum en gang om året og orienterer dig om, hvilke tilbud vi har til dig. Du kan også i netbank i "Investeringsoverblik" få en aktuel oversigt via linket "Se hvilke investeringsservices du har adgang til". Log på netbank

Oversigt over kvalitetsforbedrende services for alle trin

Se oversigten her