Vælg den rigtige pensionsopsparing

Du kan vælge at oprette en aldersopsparing, ratepension eller livrente, når du sparer op til din pension. Dit valg afhænger af dine ønsker og behov.

Ratepension

Du kan indbetale op til 63.100 kr. på ratepension i 2024. Indbetalingen giver fradrag i lønnen i dag - mod at du betaler skat, når opsparingen kommer til udbetaling.

Ratepension kan supplere dine øvrige pensioner i en årrække. Den udbetales løbende over mindst 10 år og maksimalt 30 år.

Ønsker du at indbetale mere end de 63.100 kr. om året, har du mulighed for at supplere med indbetaling på livrente eller aldersopsparing. Du skal vælge livrente, hvis du ønsker en livsvarig løbende indkomst og vil have fradrag for dine indbetalinger. Aldersopsparing vælges, hvis det er væsentligt for dig at kunne få hele opsparingen udbetalt på én gang.

Hvem kan oprette en ratepension?

Alle under 80 år

Hvor meget kan jeg indbetale?

Max. 63.100 kr. (2024)

Får jeg fradrag for indbetalingerne?

Ja

Hvordan udbetales ratepension?

Løbende over mindst 10 år. Udbetalingstidspunktet afhænger af, hvornår ratepensionen er oprettet.

Livrente

Livrente sikrer dig en livsvarig pension. Det er et godt supplement til dig, som ønsker at indbetale mere end 63.100 kr. om året på ratepension. Der er dog særlige fradragsregler ved private indbetalinger over 58.100 kr. om året. En livrente udbetales løbende og livsvarigt. Udbetaling beskattes som personlig indkomst.

Hvem kan oprette en livrente?

Alle

Hvor meget kan jeg indbetale?

Ubegrænset. Dog særlige fradragsregler.

Får jeg fradrag for indbetalingerne?

Ja

Hvordan udbetales livrenten?

Udbetalingstidspunktet afhænger af, hvornår livrenten er oprettet.

Aldersopsparing

Du får ikke fradrag for indbetalinger, men omvendt skal du heller ikke betale skat eller afgift, når den udbetales. Du kan hæve hele opsparingen på én gang eller fordelt over flere gange.

Er du i job, vil aldersopsparingen typisk blive fyldt op via den pensionsordning, der er aftalt med din arbejdsgiver.

Hvem kan oprette en aldersopsparing?

Alle under 80 år

Hvor meget kan jeg indbetale?

9.100 kr. i 2024 (indtil 7 år før folkepensionsalderen)
58.900 kr. i 2024 (fra og med det 7. år før folkepensionsalderen)

Får jeg fradrag for indbetalingerne?

Nej, men omvendt skal du heller ikke betale nogen skat eller afgift, når aldersopsparing udbetales.

Hvordan udbetales aldersopsparing?

Som en sum eller løbende i en årrække. Udbetalingstidspunktet afhænger af, hvornår aldersopsparingen er oprettet.

Kapitalpension

Der er ikke længere fradrag for indbetalinger til kapitalpension. Du kan hæve hele opsparingen på én gang eller fordelt over flere gange. Ved udbetaling betaler du en afgift på op til 40 pct. Udbetalingstidspunktet for kapitalpension afhænger af, hvornår den er oprettet.

Vil du have hjælp til at finde den rigtige pensionsopsparing?

Udfyld formularen. Så ringer vi til dig og aftaler nærmere.

Når du udfylder formularen, sender du personlige oplysninger til os. Vi passer godt på dem og anvender dem udelukkende til at imødekomme din henvendelse. Læs vores retningslinjer for behandling på vestjyskbank.dk/persondata