Tjekliste til ombyggeri

Få en oversigt over, hvad I skal være opmærksomme på før, under og efter, at I bygger til eller om.

Vi anbefaler, at I starter med at prioritere jeres drømme. Derfor er det en god idé, at:

 1. Lave en prioriteret liste over jeres behov og ønsker til jeres om- eller tilbygning - fx. kvalitet af materialer, størrelse, lysindfald, byggestil, energiklasse, indretning
 2. Overveje om jeres behov og ønsker til boligen imødekommer jeres forventninger til fremtidigt vedligehold?
 3. Afklare om lokalplanen1 matcher jeres behov og ønsker nu og fremadrettet?
 4. Afklare, om jeres budget matcher jeres ønsker og drømme

Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder.

Tjekliste


Når I skal i gang med byggeriet, skal I:

 • Vælge håndværkere eller byggefirma og eventuelt en arkitekt
  - det er en god idé at undersøge håndværkernes/byggefirmaets historik for tidligere udført arbejde (her kan I eventuelt få hjælp i Vestjysk Bank)
 • Undersøge om der er behov for at få udarbejdet en jordbundsundersøgelse
 • Ansøge om byggetilladelse
  - hvis byggefirmaet/arkitekten ikke søger om den
  - husk at startmelde byggeriet til kommunen ved påbegyndelse
 • Kontakte relevante sparringspartnere
  - forsikringsselskab vedr. forsikringer under om- eller tilbygningen
  - eventuelt uvildig byggesagkyndig, tilsynsførende eller andre relevante sparringspartnere under byggeriet
  - ved større om- og tilbygning, hvor der hyres byggefirma/ håndværkere, kan det ligeledes være aktuelt at få en advokat til at gennemgå de juridiske forhold
 • Afsætte god tid til valg af materialer
  - det er vigtigt, at I vælger materialer, der matcher det beløb, I har afsat i budgettet.


Under byggeriet

 • Hvis I udfører en stor del af arbejdet selv, skal I have tilstrækkelig tid og ressourcer
  - det er vigtigt, at tidshorisonten for byggeriets afslutning inddrages i overstående overvejelser
 • Hvis I bruger et byggefirma/håndværkere, skal I have god tid til at følge byggeriet for at undgå fejl og misforståelser
  - det er en god idé at tage billeder løbende, så I har dokumentation for eventuelle fejl og mangler.


Afslutning af byggeriet

I er færdige med byggeriet, når:

 • Afleveringsforretningen med byggefirmaet eller de enkelte håndværkere er afholdt
 • I har færdigmeldt byggeriet til kommunen
 • Listearbejde og andre afslutninger er udført
 • Affaldet er fjernet, og byggepladsen er ryddet
 • Den endelige opgørelse over byggeudgifter er udarbejde
 • I har informeret forsikringsselskabet om, at byggeriet er afsluttet
 • En eventuel anlægning af haven inkl. flisebelægning er færdig.

Du kan også downloade en skabelon til budget i forbindelse et byggeri.

Har du brug for råd og sparring, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver i Vestjysk Bank.

Snak bolig med os

Udfyld formularen. Så ringer vi til dig hurtigst muligt.

Når du udfylder formularen, sender du personlige oplysninger til os. Vi passer godt på dem og anvender dem udelukkende til at imødekomme din henvendelse. Læs vores retningslinjer for behandling på vestjyskbank.dk/persondata