Investorbeskyttelse

Når du handler værdipapirer i Vestjysk Bank, sker det i overensstemmelse med MiFID-direktivet og tilhørende lovgivning.

De nye fælles europæiske MiFID regler trådte i kraft pr. 3. januar 2018 og giver dig et bedre overblik over dine omkostninger og øget gennemsigtighed i dine handler. Det indebærer, at du som investeringskunde er sikret denne grundpakke af information, når du investerer gennem os:

  • check At Vestjysk Bank fremover skal kunne dokumentere vores rådgivning om og handel med værdipapirer og andre finansielle instrumenter. For at kunne dokumentere hvad vi har talt med dig om, optager vi alle telefonsamtaler om investeringsrådgivning, samt gemmer skriftlig kommunikation. Du har også mulighed for at få udleveret dette.
  • check At Vestjysk Bank skal sikre dig mere detaljeret information om, hvad du betaler for dine investeringer og de serviceydelser, der vedrører dine investeringsløsninger. Herunder udvidet gennemlysning af papirdetaljer.
  • check At Vestjysk Bank skal sikre dig information om din beholdningsoversigt. Såfremt du ikke via din Netbank/Mobilbank har åbnet en beholdningsoversigt for dit depot, vil du kvartalsvis modtage en beholdningsoversigt enten fysisk eller elektronisk fx via E-boks
  • check At Vestjysk Bank skal oplyse dig om, at vi yder investeringsservice på et ikke-uafhængigt grundlag. Vi er en ikke-uafhængig rådgiver, fordi vi bl.a. sælger investeringsprodukter fra samarbejdspartnere, hvor vi er medejere.
  • check At Vestjysk Bank skal dokumentere, at vores rådgivning og anbefalinger imødekommer dine behov og passer til dig og din økonomi. Det gør vi ved at udarbejde en såkaldt egnethedserklæring, der sikrer, at du får den nødvendige information om investeringsproduktet og de risici og omkostninger, der kan være forbundet hermed.
keyboard_arrow_up