Mand sidder ved træbord og kigger på sin tablet. På bordet står der en kop kaffe og der ligger også nogle bøger. I baggrunden er der en grøn plante

Årlig oversigt over dine investeringsomkostninger

Investerer du i værdipapirer i Vestjysk Bank, så sender vi dig hvert år en opgørelse over dine investeringsomkostninger, så du har en samlet oversigt over, hvad du har betalt. Oversigten indeholder altså ikke nye omkostninger, men blot en opsummering af de direkte og indirekte omkostninger, som er forbundet med dine investeringer.

FAQ vedr. vores investeringsomkostninger

Vi har herunder samlet svar på en række spørgsmål, som du måske kan have til oversigten.

 1. Hvad dækker de forskellige omkostningstyper over?
  Vi har lavet en forklaring til indholdet, som du kan se her
 2. Hvad er løbende værdipapiromkostninger?
  Når du investerer via en investeringsforening, så er der en række udgifter, der bl.a. går til analyse, overvågning og identifikation af gode investeringsmuligheder. Disse udgifter er på oversigten vist som ’løbende omkostninger’. Sparinvest har lavet en lille film, der forklarer mere om investeringsforeningerne, og hvordan de fungerer. Du kan se den her
 3. Hvor fremgår mine puljeomkostninger?
  Puljeomkostninger fremgår ikke af oversigten, men du har modtaget en separat oversigt herover. Grunden til at de ikke er medtaget skyldes, at indholdet er bestemt af EU-regulering, og her betragtes en puljeordning ikke som investering, men som et kontoprodukt.
 4. Hvornår skal omkostningerne betales?
  Alle omkostninger, som fremgår af oversigten, er betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af året, eller ved at pengene er hævet på din konto, eller at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.
 5. Hvad hvis min ægtefælle og jeg har et fælles depot?
  Har du et fælles værdipapirdepot med fx din ægtefælle, har I begge modtaget en oversigt, hvor omkostningerne fremgår hos jer begge. Det betyder selvfølgelig ikke, at omkostningerne er betalt to gange.
 6. Jeg har to depoter, men hvorfor har I kun sendt en omkostningsoversigt for det ene?
  Vi udsender en omkostningsoversigt for alle depoter, hvor der i løbet af året er påløbet investeringsomkostninger. Hvis du kun har modtaget en oversigt for dit ene depot, så er det fordi, at der ikke har været nogen omkostninger at rapportere for dit andet depot.
 7. Hvorfor står der ”Handelsomkostninger” to gange på min oversigt?
  Du betaler ved bl.a. investeringsforeninger både handelsomkostninger til banken og den fond, du har investeret i. Handelsomkostninger til banken fremgår under ”Serviceomkostninger”. Det er den kurtage, du har betalt til banken i årets løb, som bliver hævet direkte på din konto. Handelsomkostninger til fonden fremgår under ”Produktomkostninger”. Det er din andel af den kurtage, som den fond, du har investeret i, har betalt. Fondens omkostninger til kurtage er fratrukket, når de beregner afkast, og bliver derfor ikke hævet direkte på din konto.
 8. Administrationsgebyr for Investeringskonto FRI
  Tidspunktet for opkrævning af administrationsgebyr for Investeringskonto FRI er blevet flyttet fra januar til december. Det betyder, at der på bilaget for Årlige Investeringsomkostninger 2023 både fremgår gebyret for 2022 opkrævet i januar 2023 samt gebyret for 2023 opkrævet i december. Fremadrettet vil der kun fremgå administrationsgebyret for det kalenderår, som bilaget omfatter.

Hvis du har brug for yderligere information om oversigten eller dine investeringer, er du velkommen til at kontakte os på 96 63 20 00.