Danske kontanter ligger i en bunke

Værdipleje

Værdipleje er et investeringsprodukt, hvor vi står for alt det praktiske.

Få et gratis investeringstjek

Vi plejer dine interesser

Vi står selv for den overordnede fordeling af midlerne. Men vi har valgt at lægge plejen af porteføljen i hænderne på nogle af landets bedste investeringsforeninger. Vi er ikke kun bundet op på én udbyder.

Vi overvåger løbende dine investeringer og geninvesterer ud fra din investeringsprofil. På den måde kan vi tilbyde dig et konkurrencedygtigt og attraktivt produkt.

Få en skræddersyet løsning

Vi kan kombinere en aftale om værdipleje, så løsningen er skræddersyet til dig og dine behov. Du kan indgå aftalen for både frie-, pensions- og selskabsmidler samt midler i virksomhedsskatteordningen.

Der er ingen binding ved værdipleje. Du kan opsige aftalen med 8 dages varsel.

Bæredygtighed

Værdipleje investerer med det ønske at fremme miljømæssige og sociale karakteristika i mellemhøj grad i henhold til EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Værdipleje har ikke det at investere bæredygtigt som sit mål. Du kan læse mere om tilgangen til bæredygtighed i Produktblad for Værdipleje, som du finder her.

Du kan læse mere om bl.a. CO2-udledninger og bidrag til FN's verdensmål i de underliggende fonde i Værdipleje i bæredygtighedsrapporteringen, som du finder her.

Følg afkastet af dine investeringer

Selv om du overlader dine investeringer til os, kan du løbende følge med i afkastet i din netbank. Let og enkelt. Desuden får du hvert kvartal en opgørelse over, hvordan dine investeringer har udviklet sig.

Du kan også se afkastene her:

Omkostninger

Inden du investerer, er det vigtigt, at du kender omkostningerne. I Værdipleje betaler du kurtage samt et porteføljeplejegebyr. I investeringsforeningerne er der løbende omkostninger og transaktionsomkostninger. Disse omkostninger fremgår af central information for det pågældende papir.

Risiko

Vi gør os umage med at sammensætte den rigtige investeringsløsning til dig, men der vil altid være risiko forbundet med investering, og du kan således risikere helt eller delvist at tabe det investerede beløb. Historiske afkast er kun vejledende og ikke nødvendigvis et udtryk for fremtidige afkast.

Book et gratis og uforpligtende investeringsmøde

Udfyld formularen. Så ringer vi til dig og aftaler et tidspunkt.

Når du udfylder formularen, sender du personlige oplysninger til os. Vi passer godt på dem og anvender dem udelukkende til at imødekomme din henvendelse. Læs vores retningslinjer for behandling på vestjyskbank.dk/persondata