Carsten F. Poulsen er privat- og erhvervsrådgiver i Vestjysk Bank

Carsten F. Poulsen 

Privat- og erhvervsrådgiver, Farsø

Hvad betyder risikoprofil?

Din risikoprofil har afgørende betydning for, hvordan du skal investere. Risikovillighed er overordnet delt ind i tre grader af risiko: Lav, mellem og høj risiko.

Investeringen bør passe til din risikoprofil

Inden du går igang med at investere, skal du tage en test for at finde ud af, hvilken risikoprofil du har. Du kan enten have en lav, mellem eller høj risikoprofil.

Lav risikovilje

Hvis du har en lav risikoprofil, er du generelt en type, som foretrækker, at der kun er små kursudsving i værdien af din investering. Du er samtidig tilfreds med et afkast, der kun er lidt højere, end det du kan få på en bankkonto.

Mellem risikovilje

Du er ikke meget risikovillig. Stabilitet i udviklingen af værdien af din investering har betydning for dig, men du kan acceptere, at værdien af dine investeringer kan svinge over tid. Mindre dele af dine investeringer må endda gerne have høj risiko.

Høj risikovilje

Du er generelt meget risikovillig. Du forventer et højt afkast på sigt, og du accepterer, at der undervejs kan komme store udsving i værdien af din investering.

Investeringen bør passe til din risikovillighed

Vi anbefaler, at investeringen passer til din risikovillighed. Hvis du har en høj risikovillighed samt en lang tidshorisont, anbefaler vi som regel en større andel af aktier. Tilsvarende vil vi anbefale dig en overvægt af obligationer, hvis du har en lav risikovillighed og en kort tidshorisont.

Det er en tommelfingerregel, at aktier er mere risikofyldte end obligationer. Når du investerer i aktier skal du altså være indstillet på, at risikoen for tab er større end den er ved obligationer. Ønsker du et højt afkast, må du have en stor aktieandel i din portefølje og derfor være "risikovillig".

Husk dog på, at når du investerer, at der altid en mulighed for, at du ikke får det investerede beløb tilbage.

Sammensætning af dine investeringer - aktier eller obligationer?

Når du har fået afdækket din investeringsprofil, skal du overveje, hvordan du får spredt din risiko. Det gamle ordsprog om, at ”du ikke skal lægge alle sine æg i en kurv” gælder også for investering.

Generelt siger vi, at jo flere lande og sektorer du spreder dine investeringer over, jo mindre er din risiko. Dog skal du samtidig være opmærksom på, at investering i nogle områder af verden er forbundet med større risiko – og dermed også et større afkastpotentiale.

Få investeringsrådgivning

Vores rådgivere kan hjælpe dig med at få et overblik over, hvordan du bedst får sammensat dine investeringer, så de giver dig det højeste afkast i forhold til din investeringsprofil.

Bliv ringet op om investering

Udfyld formularen. Så ringer vi til dig hurtigst muligt.

Når du udfylder formularen, sender du personlige oplysninger til os. Vi passer godt på dem og anvender dem udelukkende til at imødekomme din henvendelse. Læs vores retningslinjer for behandling på vestjyskbank.dk/persondata