Årlig oversigt over dine investeringsomkostninger

Investerer du i værdipapirer i Vestjysk Bank, så sender vi dig hvert år et bilag med en opgørelse over dine investeringsomkostninger, så du har en samlet oversigt over, hvad du har betalt. Bilaget indeholder altså ikke nye omkostninger, men blot en opsummering af de direkte og indirekte omkostninger, som er forbundet med dine investeringer.

FAQ vedr. vores investeringsomkostninger

Vi har herunder samlet svar på en række spørgsmål, som du måske kan have til bilaget.

 1. Hvad dækker de forskellige omkostningstyper over?
  Vi har lavet en forklaring til indholdet, som du kan se her
 2. Hvad er løbende værdipapiromkostninger?
  Når du investerer via en investeringsforening, så er der en række udgifter, der bl.a. går til analyse, overvågning og identifikation af gode investeringsmuligheder. Disse udgifter er på bilaget vist som ’løbende omkostninger’. Sparinvest har lavet en lille film, der forklarer mere om investeringsforeningerne, og hvordan de fungerer. Du kan se den her
 3. Hvor fremgår mine puljeomkostninger?
  Puljeomkostninger fremgår ikke af bilaget, men du har modtaget en separat oversigt herover. Grunden til at de ikke er medtaget på bilaget skyldes, at indholdet er bestemt af EU-regulering, og her betragtes en puljeordning ikke som investering, men som et kontoprodukt.
 4. Hvornår skal omkostningerne betales?
  Alle omkostninger, som fremgår af bilaget, er betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af 2018, eller ved at pengene er hævet på din konto, eller at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.
 5. Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i min årlige oversigt over serviceydelser?
  Den årlige oversigt over serviceydelser og oversigten over investeringsomkostninger overlapper hinanden, men de er ikke direkte sammenlignelige. De to oversigter medtager et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau bl.a. fordi reglerne, som ligger til grund for oversigterne, er forskellige. Indirekte omkostninger afholdt af investeringsforeninger skal f.eks. fremgå af omkostningsbilaget, men ikke af oversigten over serviceydelser.
 6. Hvad hvis min ægtefælle og jeg har et fælles depot?
  Har du et fælles værdipapirdepot med f.eks. din ægtefælle, har I begge modtaget et bilag, hvor omkostningerne fremgår hos jer begge. Det betyder selvfølgelig ikke, at omkostningerne er betalt to gange. Bemærk dog, at det af tekniske årsager kun har være muligt at vise handelsomkostningerne hos den primære depotejer.
 7. Jeg har flere forskellige værdipapirdepoter hos jer. Hvorfor kan jeg ikke se en opgørelse for hvert af depoterne?
  Lovgivningen sikrer, at du får et samlet overblik over alle dine investeringsomkostninger. Vi har bestræbt os på at få alle omkostninger med i bilaget, men det har ikke været teknisk muligt at lave separate opgørelser for hver enkelt depot for 2018.

Hvis du har brug for yderligere information om bilaget eller dine investeringer, er du velkommen til at kontakte os på 96 63 20 00.

keyboard_arrow_up