Negative indlånsrenter for private kunder

På grund af det fortsat negative renteniveau har vi negativ rente på indlån.

Få et gratis investeringstjek

Hvad er baggrunden for de negative indlånsrenter?

Vestjysk Bank har indført negativ indlånsrente som konsekvens af det historisk lave renteniveau, som vi forventer fortsætter en del år endnu.

Danskerne sparer mere og mere op, hvorfor bankens indlån er vokset markant. Som en konsekvens af de voksende indlån sætter vi midlerne i Nationalbanken. Når vi placerer midlerne i Nationalbanken, så får vi Nationalbankens indskudsbevisrente som p.t. er negativ med -0,70% p.a. Nationalbankens indskudsbevisrente har faktisk været negativ siden 2012. For at fremtidssikre banken og sikre en fornuftig og tilfredsstillende forretningsmodel, mener vi, at tiden er inde til sænke vores indlånsrenter, så de matcher markedsvilkårene.

– Førhen var det en del af børnelærdommen, at når man satte sine sparepenge i banken, betalte banken en pris i form af rente for at låne pengene for en stund. Med de seneste års udvikling i renteniveauet er denne lærdom blevet vendt på hovedet, og vi har alle været vidne til et paradigmeskift. Som almindelige forbrugere har vi nydt godt af de lave renter i forhold til at låne penge, konvertere boliglån m.v. Men det lave renteniveau har også en bagside, nemlig at "prisen" på indlån nu er så lav, at negative indlånsrenter er en realitet, forklarer adm. bankdirektør, Jan Ulsø Madsen.

Er det muligt at slippe for at betale negative indlånsrenter?

Ja, hvis du investerer dine midler i en af bankens investeringskoncepter – hvilket vi også anbefaler – så er det muligt at slippe for eller kraftig minimere de negative indlånsrenter. Kontakt din rådgiver og hør om dine muligheder eller læs mere om investering her.

Hvilke kunder skal betale negative indlånsrenter?

Alle private kunder over 18 år er som udgangspunkt omfattet af negative indlånsrenter. Der er dog forskel på, om du er helkunde eller ej, ligesom der er forskel på hvilke kontotyper, der er omfattet af negative indlånsrenter.

Har du NemKonto i Vestjysk Bank?

  • Du betaler kun negativ indlånsrente, hvis du har frie midler over 100.000 kr. Du betaler naturligvis kun for den del af indlånet, som overstiger 100.000 kr.
  • Du betaler negativ indlånsrente, hvis du har indlån over 10.000 kr. på en aktiesparekonto eller pensionskonto, som ikke er investeret.

Har du ikke NemKonto i Vestjysk Bank?

  • Du betaler negativ indlånsrente på alt indlån.

  • Du betaler negativ indlånsrente, hvis du har indlån over 10.000 kr. på en aktiesparekonto eller pensionskonto, som ikke er investeret.

Har du NemKonto i Vestjysk Bank?

  • Du betaler kun negativ indlånsrente, hvis du har frie midler over 100.000 kr. Du betaler naturligvis kun for den del af indlånet, som overstiger 100.000 kr.
  • Du betaler negativ indlånsrente, hvis du har indlån over 10.000 kr. på en aktiesparekonto eller pensionskonto, som ikke er investeret.

Har du ikke NemKonto i Vestjysk Bank?

  • Du betaler negativ indlånsrente på alt indlån.

  • Du betaler negativ indlånsrente, hvis du har indlån over 10.000 kr. på en aktiesparekonto eller pensionskonto, som ikke er investeret.

FAQ om negativ rente

•    Pensionspuljer
•    Indekskonti
•    Højrente- og fastrentekonti
•    Børne- og børnebørnsopsparinger
•    Bolig– og uddannelsesopsparinger
•    Iværksætter- og etableringskonti
•    Værdipleje og porteføljemanagement 

Renten er -0,70% p.a.

Kunder under 18 år er ikke omfattet af negative indlånsrenter, medmindre pengene står på en pensionskonto eller en aktiesparekonto, som ikke er investeret.

Har du en fælleskonto med din ægtefælle/samlever på eksempelvis 400.000 kr., medregnes 200.000 kr. i dit indlån og 200.000 kr. i din ægtefælles/samlevers indlån.

Ja, indlånsrenten er fradragsberettiget.

Det gør den hvert kvartal.

Hør om dine muligheder

Vi anbefaler, at du overvejer, om investering er noget for dig. Vi har både investeringsløsninger til dig, som har pensionsopsparinger og til dig, som har frie midler, som du ikke skal bruge her og nu. Kontakt din rådgiver og hør om dine muligheder eller læs mere om investering her.

 

Book et investeringstjek

Kontakt os og lad os se på, om investering kunne være noget for dig.

Når du udfylder formularen, sender du personlige oplysninger til os. Vi passer godt på dem og anvender dem udelukkende til at imødekomme din henvendelse. Læs vores retningslinjer for behandling på vestjyskbank.dk/persondata

keyboard_arrow_up