Bæredygtighed i dine investeringer

Dit valg af investering kan gøre en forskel for både miljø og mennesker. Som investor ejer du nemlig en del af det selskab, du investerer i. Og derfor har det betydning, om du vælger at investere i et selskab, der arbejder med bæredygtighed.

Få et gratis investeringstjek

Om bæredygtige investeringer

Bæredygtige investeringer handler om selskabernes adfærd inden for:

  • check Miljø
    Selskabernes klimapåvirkning, herunder forbrug af råmaterialer, vand og energi samt håndtering af affald og giftudledning.
  • check Sociale forhold
    Selskabernes overholdelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder undgå børnearbejde, sikre ordentlig løn og arbejdsforhold – også hos eventuelle underleverandører.
  • check God selskabsledelse
    Selskabernes bekæmpelse af bestikkelse, korruption og hvidvask, herunder gennemsigtighed og åbenhed i afrapporteringen fra selskabernes ledelse. Derudover vurderes bestyrelsens kønssammensætning, medlemmernes løn og om de er uafhængige.

Du skal tage stilling

Når du investerer, skal du tage aktivt stilling til i hvor høj grad, din investering skal tage hensyn til selskabets bæredygtighed og indeholder bæredygtige mål.

Det skyldes, at EU har sat en række konkrete mål og nøgletal for virksomhedernes bæredygtige omstilling. Det er et led i målsætningen om et klimaneutralt EU i 2050.

Sparinvest har lavet en kort video, der fortæller om, hvad det i praksis vil sige at investere under hensyn til miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, som du kan se her

Risiko, afkast og bæredygtighed

Det er ikke muligt at sætte en pris på, hvad det koster at investere bæredygtigt. Tværtom kan det potentielt være en fordel at vælge en bæredygtig investeringsløsning, da man her typisk vil fravælge selskaber, der har en forretningsmodel, der ikke tager højde for den grønne omstilling og derfor ikke på sigt vil være konkurrencedygtige.

Samtidig betyder bæredygtig investering, at man forsøger at undgå selskaber, der historisk har haft en tvivlsom forretningsmoral og for eksempel har været involveret i korruptions- eller forureningsskandaler, hvilket kan koste selskaberne store summer, hvis de bliver afsløret.

Omvendt så betyder bæredygtig investering også, at man typisk fravælger selskaber, der har deres primære forretning indenfor områder som bl.a. våben, alkohol og cigaretter, og man derfor også afskærer sig fra det afkast, som disse selskaber kunne have bidraget med.

Vores samarbejdspartnere

I Vestjysk Bank kan du vælge at investere i en lang række selskaber, som arbejder med bæredygtighed, ligesom vi alene samarbejder med investeringsforeninger, som tilbyder bæredygtige investeringsløsninger.

Du kan på de enkelte investeringsforeningers hjemmesider læse om, hvordan de arbejder med bæredygtighed. Det kan du fx hos Sparinvest og Bankinvest.

Kategorisering af bæredygtig investering

Det er et krav, at alle investeringsprodukter er mærket efter Disclosureforordningen for bæredygtig investering. Det betyder, at du i prospektet altid kan se produktets grad af bæredygtighed.

Du kan her læse, hvordan Investeringskonto FRI samt Lokal Puljeinvest inddrager bæredygtighed i deres investeringsbeslutninger.

Bæredygtighedsrapportering

Du kan finde information om bl.a. CO2-udledninger og bidrag til FN's verdensmål i vores investeringsprodukter i vores bæredygtighedsrapportering. Her kan du også læse, hvordan Vestjysk Bank tager hensyn til de væsentligste negative indvirkninger, som bankens investeringsbeslutninger har på bæredygtighedsfaktorer ved puljeløsninger eller plejeprodukter. Du kan også læse hvorvidt, og hvordan banken tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i vores investeringsrådgivning samt hvordan vi ønsker at hjælpe dig som kunde med at investere ansvarligt.

ESG-nøgletal i netbank

I din netbank kan du nu se ESG-nøgletal for dine investeringer. Men hvad er ESG egentlig? ESG er en betegnelse for selskabets måde at drive forretning på. 

ESG dækker både Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (selskabsledelse). Betegnes en investering som værende en bæredygtige investering, er den omfattet af særlige krav.

I denne FAQ kan du blandt andet finde mere information om, hvad ESG er, hvor data kommer fra, og hvad du kan bruge nøgletallene til.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om netop dine muligheder for at investere bæredygtigt eller hvis du ønsker at ændre dine nuværende investeringer.

Book et investeringstjek

Book et uforpligtende møde omkring dine investeringer.

Bare så vi ved at du ikke er en robot, tak.

Når du udfylder formularen, sender du personlige oplysninger til os. Vi passer godt på dem og anvender dem udelukkende til at imødekomme din henvendelse. Læs vores retningslinjer for behandling på vestjyskbank.dk/persondata

Vores investeringsprodukter

Information om investering

keyboard_arrow_up