Værdipleje

Værdipleje er et investeringsprodukt, hvor vi står for alt det praktiske.

Vi plejer dine interesser

Vi står selv for den overordnede fordeling af midlerne. Men vi har valgt at lægge plejen af porteføljen i hænderne på nogle af landets bedste investeringsforeninger. Vi er ikke kun bundet op på én udbyder.

Vi overvåger løbende dine investeringer og geninvesterer ud fra din risikovillighed og tidshorisont. På den måde kan vi tilbyde dig et konkurrencedygtigt og attraktivt produkt.

Få en skræddersyet løsning

Vi kan kombinere en aftale om værdipleje, så løsningen er skræddersyet til dig og dine behov. Du kan indgå aftalen for både frie-, pensions- og selskabsmidler samt midler i virksomhedsskatteordningen.

Der er ingen binding ved værdipleje. Du kan opsige aftalen med 8 dages varsel.

Bæredygtighed

Værdipleje investerer med det ønske at fremme miljømæssige og sociale karakteristika i mellemhøj grad i henhold til EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Værdipleje har ikke det at investere bæredygtigt som sit mål. Du kan læse mere om tilgangen til bæredygtighed i Produktblad for Værdipleje, som du finder her.

Du kan læse mere om bl.a. CO2-udledninger og bidrag til FN's verdensmål i de underliggende fonde i Værdipleje i bæredygtighedsrapporteringen, som du finder her.

Følg afkastet af dine investeringer

Selv om du overlader dine investeringer til os, kan du løbende følge med i afkastet i din netbank. Let og enkelt. Desuden får du hvert kvartal en opgørelse over, hvordan dine investeringer har udviklet sig.

Du kan også se afkastene her:

Sammenligningsportefølje

For at give dig et billede af, hvordan din investering i Værdipleje har klaret sig i forhold til det generelle markedsafkast modtager du i din afkastrapport også afkastet på en sammenligningsportefølje.

Du kan læse en nærmere beskrivelse af vores sammenligningsportefølje for de enkelte aktivklasser her samt se en oversigt over sammenligningsporteføljen for de forskellige investeringsstrategier her.

Omkostninger

Inden du investerer, er det vigtigt, at du kender omkostningerne. I værdipleje betaler du kurtage samt et depot- og porteføljeplejegebyr. I investeringsforeningerne er der omkostninger i forbindelse med handel og administration. Disse omkostninger er samlet i et enkelt nøgletal kaldet ÅOP.

Book et gratis og uforpligtende investeringsmøde

Udfyld formularen. Så ringer vi til dig og aftaler et tidspunkt.

Bare så vi ved at du ikke er en robot, tak.

Når du udfylder formularen, sender du personlige oplysninger til os. Vi passer godt på dem og anvender dem udelukkende til at imødekomme din henvendelse. Læs vores retningslinjer for behandling på vestjyskbank.dk/persondata

keyboard_arrow_up